حریفان ملیپوشان آبهای آرام ایران در انتخابی المپیک مشخص شدند

و به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، برنامه و گروه بندی مسابقات آبهای آرام انتخابی المپیک در تایلند مشخص شد و ملی پوشان کشورمان با حریفان خود آشنا شدند. برنامه رقابتی ملی پوشان ایران به شرح زیر است: چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت هدیه کاظمی در مرحله…

Latest News

Related articles