حریق در منزل مسکونی خیابان مولوی

فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه آتش سوزی بامداد امروز در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت یک و ۳۶ دقیقه بامداد امروز به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شده است. وی با بیان اینکه این حادثه آتش سوزی در منزل مسکونی خیابان مولوی اتفاق افتاده…

Latest News

Related articles