حضور ایران در نشست آغازین اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی

، ستار هاشمی در اینستاگرام نوشت: به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست آغازین اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS Forum ۲۰۲۱) با موضوع کاهش شکاف دیجیتالی که به صورت مجازی برگزار شد شرکت و سخنرانی کردم. وی گفت: این نشست با حضور دبیر کل…

Latest News

Related articles