حضور تیم راهیان کرمانشاه در لیگ یک فوتبال نیازمند حمایت ویژه است

هوشنگ بازوند در حاشیه آئین افتتاح پروژههای ورزشی در استان کرمانشاه با حضور وزیر ورزش و جوانان، اظهار کرد: آقای سلطانی فر و مجموعه وزارت ورزش اولین کسانی بودند که در زلزله سرپل ذهاب به کمک استان کرمانشاه آمدند و با ارسال کانکس در اسکان مردم مردم را…

Latest News

Related articles