حقوق زنان ۱۴۰۰ سال پیش در قرآن به رسمیت شناخته شده است

، رضوان حکیم زاده عصر چهارشنبه با حضور در شهرستان اسلامشهر با اشاره به مقام والای زنان در عرصه های مختلف اجتماعی اظهار داشت: امام خمینی (ره) زنان را برای اولین بار با نوآوری و ابتکار عمل و با رعایت شئونات اسلامی در عرصه های مختلف اجتماع وارد کرد و…

Latest News

Related articles