حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۵۰ درصد اضافه شد

به نقل از سازمان برنامه و بودجه، نوبخت در دیدار با نمایندگان بازنشستگان غیرهیات علمی دانشگاه فرهنگیان و فنی حرفهای اظهار داشت: بر اساس قانون، رصد توسعه کشور برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بر این اساس از سال ۹۲ تا ۹۷، برای دستیابی به توسعه…

Latest News

Related articles