حمله با قمه در مدرسه‎ای در برزیل/ ۴ نفر کشته شدند

در حادثه حمله با قمه در مدرسه‎ای در جنوب برزیل، ۴ نفر از جمله یک معلم و ۳ دانشآموز کشته شدند.

Latest News

Related articles