«حنیف اتمر» به زودی از پُست وزارت خارجه افغانستان کنار می رود

، روزنامه هشت صبح در شماره امروز خود می نویسد: به نظر میرسد که حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان بهزودی از این سمت کنار زده میشود. این مطلب را چندین منبع معتبر در ارگ (کاخ ریاست جمهوری افغانستان)، در تماس با روزنامه هشت صبح به شرط افشا نشدن…

Latest News

Related articles