حوادث نوروزی استان بوشهر تاکنون ۱۲۰۰ مصدوم داشته است

عبدالرحیم دادجو در گفتوگو با اظهار داشت: طرح سلامت نوروزی از ۲۵ اسفند سال قبل آغاز شده است که تا پایان تعطیلات نوروزی امسال ادامه خواهد داشت. وی از انجام هزار و ۱۵۵ مأموریت از ابتدای اجرای این طرح تا ششم فروردین خبر داد و اضافه کرد: در این مأموریتها…

Latest News

Related articles