حکم اعدام برادرزاده شهید«نمر باقر النمر» به ۱۰ سال حبس تقلیل یافت

دادگاه کیفری ریاض حکم اعدام «علی النمر» جوان شیعی عربستان و برادرزاده شهید «شیخ نمر باقر النمر» را از اعدام به ۱۰ سال حبس تقلیل داد. به نقل از عربی ۲۱، دادگاه کیفری ریاض اخیراً حکم اعدام «علی النمر» جوان شیعی عربستان سعودی و برادرزاده شهید «شیخ نمر…

Latest News

Related articles