«خانه هلال شهروندی ماه بنیهاشم» در کرمان راهاندازی میشود

کرمان – رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان از افتتاح «خانه هلال شهروندی ماه بنیهاشم»، با همکاری فرهنگسرای ماه بنیهاشم و جمعیت هلال احمر شهرستان کرمان خبر داد. ، محمد جهانشاهی گفت: «خانه هلال شهروندی ماه بنیهاشم» در راستای افزایش…

Latest News

Related articles