«خبرجنوب» در ایام نوروز منتشر شد

شیراز- صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه «خبرجنوب» اعلام کرد که امسال نیز مانند بیست و یک سال گذشته، این روزنامه در طول تعطیلات نوروز در حال انتشار است.

Latest News

Related articles