خبرنگار مهر منتخب نخستین مسابقه عکاسی «زاینده رود رشته همدلی» شد

، اختتامیه نخستین مسابقه عکاسی «زاینده رود رشته همدلی» با هدف پیوند بهره برداران از حوضه زاینده رود و توجه به محیط زیست زاینده رود از سراب تا پایاب در روز جهانی تالابها برگزار شد. کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان…

Latest News

Related articles