خبرگزاری مهر | Mehr News Agency – پل نیمه کاره شیرگاه

سالیان سال پروژه احداث پل شهرک شیرگاه آغاز شده و هنوز به بهره برداری نرسیده است. سال ۸۸ کار احداث پل شهرک شیرگاه آغاز شده بود، و هدف از احداث این پل که از روی رودخانه تالار میگذشت این بود که خودروهایی که قصد رفتن به «بابل» و «بابل کنار» را دارند…

Latest News

Related articles