خبرگزاری مهر | Mehr News Agency – ۱۳ بدر ۱۴۰۰ در تبریز

خلوتی روز طبیعت در ساعات اولیه در برخی خیابانها و پارکهای تبریز بسیار مشهود بود. اما در بعضی از تفرجگاهها، خانواده بدون رعایت پروتکل بهداشتی دور هم جمع شده بودند و سیزده بدر را در طبیعت سپری میکردند. برخی از خانوادهها در حاشیه شهر تبریز نیز این روز…

Latest News

Related articles