«خداآفرین» سرزمین زیباییهای آذربایجان

، خداآفرین یکی از شهرستانهای استان آذربایجان شرقی است که با وسعت ۱۵۲۵ کیلومتر مربع ۳٫۳ درصد مساحت استان را شامل میشود و از سمت شمال با کشور جمهوری آذربایجان، از سمت شرق با استان اردبیل، از سمت غرب با شهرستان جلفا و از سمت جنوب با شهرستانهای کلیبر و…

Latest News

Related articles