خردمندی در زندگی روزمره وارد بازار کتاب شد

، کتاب «خردمندی در زندگی روزمره» نوشته «لشک کولاکوفسکی» برای نخستین بار با ترجمه «شهابالدین عباسی» منتشر شد. این کتاب در ۱۴۴ صفحه با قیمت ۳۰هزار تومان در قالب مجموعه «فلسفه برای زندگی امروز» توسط نشر سنگ منتشر شده است. لِشِک کولاکوفسکی، فیلسوف بزرگ…

Latest News

Related articles