خرس برلین روی پوستر برلیناله ۲۰۲۱ رفت

به نقل از وب سایت برلیناله، جشنواره بینالمللی فیلم برلین که اعلام کرده امسال این جشنواره در ۲ مرحله برگزار میشود، پوسترش را رونمایی کرد. این رویداد ابتدا با عنوان «رویداد صنعت» برای متخصصان و مطبوعات از یکم تا ۵ مارس (۱۱ تا ۱۵ اسفند) برگزار میشود…

Latest News

Related articles