خسارت ۲۱۵ میلیاردی کرونا به حوزه گردشگری لرستان

خرمآباد- مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تا پایان دیماه سال جاری، حدود ۲۱۵میلیارد تومان به حوزه گردشگری استان خسارت وارد شده است.

Latest News

Related articles