خصوصی سازی خوب جواب میدهد/ ناظر فقط بازرسی و دیوان محاسبات نیست

، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز سه شنبه در شورای اداری لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه مسئله کارخانجات و کارگاههای تعطیل شده و نیمه تعطیل در لرستان مطرح است که دچار مشکلات مختلفی از جمله مواد اولیه، عدم مدیریت صحیح و… هستند و بایستی حل شود،…

Latest News

Related articles