خط ارتباطی تل آویو و ریاض برای آرام کردن خشم بایدن از سعودی ها

رسانه های صهیونیست از اقدام تل آویو و ریاض در ایجاد خطی ارتباطی برای آرام کردن خشم رئیس جمهور آمریکا نسبت به سعودی ها خبر دادند. ، شبکه المیادین به نقل از رسانههای صهیونیستی از تماسهای فشرده بین ریاض و تل آویو برای آرام کردن خشم رئیس جمهور آمریکا…

Latest News

Related articles