«خط فرضی» در امتداد فیلمهای کوتاهم است/ داستانی درباره «دروغ»

گروه هنر- نیوشا روزبان: فرنوش صمدی که سالها بهواسطه فعالیت در حوزه فیلم کوتاه چهرهای شناختهشده در سینمای ایران محسوب میشد، امسال و با فیلم سینمایی «خط فرضی» در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. این فیلم اولین پروژه سینمای بلند این کارگردان…

Latest News

Related articles