خیزش مجدد ویروس کرونا در فارس/ ۳ شهرستان قرمز شد

رشد حدود ۴۶ درصدی تردد در محورهای استان فارس و افزایش ۱۰۰ درصدی تصادفات جادهای به گونهای نمایانگر این بی توجهای به شیوع ویروس در استان فارس است. در حال حاضر شهرستانهای داراب، زرین دشت و ارسنجان به حالت قرمز در آمدند و شهرستانهای مرودشت و ممسنی در…

Latest News

Related articles