خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفتوگو با اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد وزش جریانات شدید شمال غربی طی امروز و فردا به تناوب بر روی دریا و سواحل استان ادامه دارد و بنابراین خلیج فارس طی این مدت مواج و متلاطم پیش بینی میشود. وی افزود: همچنین در برخی…

Latest News

Related articles