دارویی که به مقابله با سرطان سینه در مراحل ابتدایی کمک می کند

به نقل از مدیسن نت، قرص olaparib با مهار یک آنزیم طبیعی موسوم به PARP که به طور طبیعی موجب ترمیم آسیب DNA در سلولهای سالم میشود، اما در این گروه از زنان، موجب ترغیب به رشد سلولهای سرطانی میشود، عمل میکند. دکتر « اندرو توت»، مدیر ارشد مرکز تحقیقات…

Latest News

Related articles