دانشگاه فرهنگیان سمنان نیازمند اعتبار است

، عباس گلرو ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان سمنان با حضور وزیر آموزش و پرورش به میزبانی استانداری با بیان اینکه توسعه در نیروی انسانی آموزش و پرورش مهم است و اگر نباشد سالها میگذرد و هیچ تحولی نه در فرهنگ عموم نه در جامعه اتفاق نخواهد افتاد،…

Latest News

Related articles