دبیر: اقدامات فدراسیون کشتی باید براساس سند راهبردی باشد

جلسهی شورای مدیران فدراسیون کشتی امروز با حضور رئیس و مسئولان بخشهای مختلف فدراسیون برگزار شد. ، در این جلسه ابتدا گزارشهایی از برگزاری رقابتهای آلیش مردان قهرمانی کشور و برگزاری کلاسهای استاژ و کنترل مربیان کشتی، توسط علی بازیار و کامبیز مرادی…

Latest News

Related articles