درب همه پارکهای جنگلی زنجان در روز طبیعت بسته است

خلیل آقاجانلو در گفتگو با گفت: امسال نیز برای قطع زنجیره و جلوگیری از افزایش شیوع این ویروس منحوس درب همه پارکهای جنگلی در روز طبیعت بسته است. وی با بیان اینکه بیماری بسیار مسری در سطح استان و کشور شیوع پیدا کرده است، اظهار کرد: خروج مردم از منزل…

Latest News

Related articles