درخشش کونگ فوکاران کردستانی در رقابت های ملی

فرشید شاه محمدی در گفت و گو با اظهار کرد: تیم انجمن کونگ فوی آزاد استان کردستان با مربیگری رئوف قادری موفق شد عنوان نخست چهار رده سنی مسابقات مجازی قهرمانی آزاد کشور را از آن خود کند. وی افزود: این رقابتها با حضور ۲۵۰ ورزشکار از سراسر کشور در بخشهای…

Latest News

Related articles