درخواست کمک سئول از چین برای رفع تنش با کره شمالی

وزیر خارجه کره جنوبی در سفر به چین از دولت پکن خواست نقش مصلح را در رفع تنش میان سئول-پیونگ یانگ ایفا کند. به نقل از یونهاپ، «چونگ اویی-یونگ» وزیر خارجه کره جنوبی می گوید انتظار دارد که چین نقشی در برقراری صلح میان سئول-پیونگ یانگ ایفا کند. وی در…

Latest News

Related articles