درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در طرابلس لبنان تشدید شد

به نقل از فرانس ۲۴، در جریان درگیریها میان نیروهای امنیتی و معترضان خشمگین از برقراری قوانین سختگیرانه قرنطینه در شهر طرابلس لبنان یک مرد جوان سی ساله بر اثر اصابت گلوله کشته شد. دهها معترض روز پنج شنبه در مراسم تدفین او شرکت کردند. شاهدان و…

Latest News

Related articles