در بودجه ۱۴۰۰ به بخش کشاورزی توجه ویژه شده است

، محمدباقر قالیباف بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ما باید از تولید به مصرف را در زنجیره غذایی مد نظر قرار دهیم. وی افزود: به عنوان مثال هم اکنون مشکل ما در مرغ و تخم مرغ به توزیع بر می گردد که باید در کنار ترویج به توزیع و مصرف هم توجه…

Latest News

Related articles