«در پی بهار» منبع الهام مروّجان دین با ادبیات و هنر باشد

به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، مراسم رونمایی کتاب «در پی بهار» شامل سرودههای اربعینی مرحوم حجتالاسلام مصطفی آژینی دیروز یکشنبه ۱۹ بهمن، با حضور محمد دادمان رئیس حوزه هنری، حجتالاسلام غلامرضا قاسمیان مدیر حوزه علمیه مشکوات و رئیس کتابخانه…

Latest News

Related articles