دستور خامنه‌ای برای منع واردات واکسن قتل عام مردم بود!

شورای  تشکل‌های صنفی فرهنگیان دستور قبلی علی خامنه ای برای ممنوعیت  ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ” قتل‌عام مردم” توصيف كر

 

دستور خامنه‌ای برای منع واردات واکسن

دستور خامنه‌ای برای منع واردات واکسن؛ شورای  تشکل‌های صنفی فرهنگیان دستور قبلی علی خامنه ای برای ممنوعیت  ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ” قتل‌عام مردم” توصيف كرد

   و نوشت  هفوتی‌های کرونا “قربانی استبداد رای و بی‌تدبیری ، البته منافع مافیایی کسانی هستند که تولید واکسن محلی را بر عهده می گیرند

کنشگران داخلی  با صدور بیانیه‌ای، فرمان کرونایی خامنه‌ای مبنی بر منع واردات واکسن‌ آمریکایی و انگلیسی را عامل اصلی مرگ هزاران ایرانی عنوان کردند.

 بیش از 570 فعال مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه ای “ادعای نادرستی در مورد توانایی تولید واکسن” و “ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی” از سوی خامنه‌ای را عوامل اصلی افزایش ابتلا و مرگ‌ومیر کرونا  کرونا نام بردند.

در این بیانیه ، آریش  کیخسروی ، مصطفی نیلی ، محمدرضا فقیهی ، مریم افراز ، فعال مدنی و مهدى محمودیان ، فعال سیاسی که روز شنبه بازداشت شده بود

فرمان خامنه‌ای در منع واردات واکسن، نادرست، غیرعلمی و سیاسی بود

در بیانیه ۵۷۵ فعال مدنی، سیاسی و صنفی ، و همچنین فعالان دانشجویی و معلمی ، گفت: اطاعت از وزیر بهداشت و حمایت از 200 نماینده از فرمان خامنه ای در ممنوعیت واکسن های آمریکایی و انگلیسی در دى ماه گذشته در حالى حاضر اجرا شده است. صدور مجوزهای واردات ، واکسن فایزر و آسترازنکا نشان می دهد که فرمان پیشین خامنه‌ای که امروز گریبان مردم را گرفته فرمانی سیاسی، نادرست، غیرکارشناسانه و غیرعلمی بود.

Latest News

Related articles