دستور رئیسی برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضائیه

، غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضائیه در نشست فصلی شورای قضائی استانهای سراسر کشور با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود، وضعیت معیشتی همکاران به خصوص همکاران اداری قوه قضائیه از دغدغههای جدی رئیس قوه قضائیه است،…

Latest News

Related articles