دستگاه ها و مسئولان به صورت جهادی برای تحقق شعار سال تلاش کنند

، آیتالله سید محمد سعیدی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به بیانات نوروزی مقام معظم رهبری در رابطه با شعار سال ۱۴۰۰ گفت: تلاش برای تحقق شعار سال یک تکلیف است و باید همه دستگاهها و مسئولان با برنامهریزی مناسب در این زمینه…

Latest News

Related articles