دستگیری بدهکار بزرگ مالیاتی توسط پلیس کرمانشاه

، جلیل سلطانی اظهار کرد: پس از شناسایی یک بدهکار بزرگ مالیاتی مربوط به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در استان کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: این شخص پس از احضار به پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرد در سالهای گذشته کارت بازرگانی خود…

Latest News

Related articles