دستگیری عاقد ۱۲۰ عقد کودک همسری در نمین/ ۲ دفترخانه پلمب شد

، عظیم اکبری با بیان اینکه کودک همسری در شهرستان نمین مخصوصاً بخش ویلکیج خیلی شایع شده و فراوانی زیادی داشت اظهار کرد: با بررسی دادگستری شهرستان نمین ۱۲۰ متهم شناسایی، ۲ دفترخانه در شهر آبی بیگلو پلمب و عاقد روانه زندان شد. وی ادامه داد: دادستانی به…

Latest News

Related articles