دشمنی اسکتبار جهانی با کلمه اسلامناب است

، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه با بیان اینکه تقوا مهمترین آینده نگری و توشه برای آخرت انسانها است، اظهار کرد: تقوا علاوه بر اینکه ذخیره و توشهای برای آخرت بشریت است نتایج و ثمرات آن نیز در دنیا قابل مشاهده است. وی با تبریک فرا…

Latest News

Related articles