دشمن به دنبال تبرئه کردن دوران پهلوی است

سمنان- امامجمعه موقت سمنان بابیان اینکه دشمن به دنبال تبرئه کردن دوران پهلوی اول و دوم است، گفت: ایران به یک قدرت جهانی تبدیلشده و در تصمیمگیریهای خاورمیانه صاحبرأی است. ، حجتالاسلام غلامحسین مهدوی نژاد ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه سمنان در مسجد…

Latest News

Related articles