دشمن هر حملهای کند طبیعت دشمنی او است

وزیر اطلاعات در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: دشمن هر حملهای کند طبیعات دشمنی او است. از انتقاد استقبال می کنم اما اغلب انتقادها توهین و تهمت است. ، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: دشمن هر حملهای کند طبیعات…

Latest News

Related articles