دعوت از سرمایهگذار برای احداث اقامتگاههای بومگردی وسنتی دردزفول

، مهدی چناری ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از خانه تاریخی صنیعی دزفول که اخیراً توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مرمت شده است، اظهار کرد: مراحل مرمت این خانه تاریخی توسط اداره میراث فرهنگی به پایان رسیده است؛ همچنین عملیات نورپردازی…

Latest News

Related articles