دغدغههای فرهنگی را پررنگ کنیم

؛ مجله مهر _ مرضیه کیان: انگار معصومیت بچهها با شنیدن کلماتی که از دهانشان با آن لحن کودکانه ادا میشود دلچسبتر است. چند روزی است که کانال رسمی میثم مطیعی کلیپهای چند دقیقهای از کودکان دختر و پسر منتشر میکند که مداحیهای ایشان را با لحن خاص کودکانهشان…

Latest News

Related articles