دلایل چرخش سیاستهای ترکیه در منطقه

، گروه بین الملل- آذر مهدوان: گامهای آنکارا در راستای عادی سازی روابط با قاهره، ریاض و تل آویو نشان از فصل جدید در مناسبات سیاسی ترکیه در منطقه است. انزوای ترکیه در چند سال اخیر در منطقه و به خصوص در مدیترانه شرقی، ترکیه را مجبور به تغییر برخی…

Latest News

Related articles