دلیجان در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار گرفت

اراک- با اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا شهرستان دلیجان از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

Latest News

Related articles