دنیا صدام را در ظلم و جنایاتش حمایت میکرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در دوران دفاع مقدس مدعیان حقوق بشر در برابر جنایت صدام سکوت کرده و جنایتکار را کمک کردند تا بیش از توانی که داشت جنایت کند. ، سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز(سهشنبه) در همایش بین المللی مطالبات…

Latest News

Related articles