دهم اردیبهشت آخرین مهلت ارسال اثر به جشنوارۀ نقاشی کودک کرمان

، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان گفت: دهم اردیبهشتماه، آخرین مهلت ارسال آثار به « جشنوارۀ جهانی نقاشی کودک» شهرداری کرمان است. به گزارش کرمانآنلاین، محمد جهانشاهی با بیان اینکه یک ماه دیگر تا پایان ارسال اثر به دبیرخانۀ « جشنوارۀ…

Latest News

Related articles