«دوره گردی» عشایر برای فروش دام/مشکل دام مازاد در ایلام حل نشد

گروه استانها: دامداری یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در استان ایلام است که باعث اشتغال و کسب و کار بسیاری از خانوادههای استان شده است. دامداری در استان ایلام از سابقهای طولانی برخوردار است، این استان با وجود طبیعت و مراتع بکر یکی از…

Latest News

Related articles