دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر نداریم/ خبرهای جدید از پیام رسان ملی

، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: خط مشی جدیدی که شبکههای اجتماعی در روزهای انتخابات آمریکا به کار گرفتند، نشان از رقم خوردن فصل جدیدی از حکمرانی در فضای مجازی دارد. این موضوع چالشی را پیش روی سیاستمداران، سیاستگذاران و کارشناسان فضای مجازی قرار…

Latest News

Related articles