دولت آمادگی اجرای طرح گردشگری همسو با طبیعت در آشوراده را دارد

علی اصغر مونسان شامگاه یکشنبه در خصوص طرح گردشگری آشوراده در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این قسمت نگرانیهای محیط زیستی وجود داشته و شخص بنده معتقد و ملزم به این هستند که گردشگری باید پایبند به مسائل زیست محیطی باشد. مونسان تأکید کرد: گردشگری…

Latest News

Related articles